Betingelser for tjenesten dinMemo.no

Generelt

DinMemo.no drives av Andreas Haug og Oddbjørn By. Som medlem av DinMemo.no har du visse rettigheter og plikter. Les betingelsene for å bli kjent med disse.

Innhold

Abonnementet gir tilgang til dinMemo og de tjenester som til enhver tid er inkludert i dinMemo.no standardabonnement. Tilgang gis umiddelbart når abonnementet er betalt via Payex sin integrerte betalingsløsning.

Avtaletid

Ved kjøp av løpende abbonement (min. 3 mnd):
Abbonementet fornyes automatisk etter 3 mnd og beløpet for 3 mnd av gangen vil automatisk trekkes fra ditt kort eller Payex-konto. Abbonementet løper inntil du velger å si det opp skriftlig pr. epost eller post.

Ved kjøp av lenger abbonement:
Ditt medlemskap i DinMemo.no gjelder fra den dagen du har fått tilgang til DinMemo.no's tjenester og fram til det tidspunktet du har angitt i din bestilling utløper, normalt 1 år. Du vil få beskjed når abonnementet må fornyes og står fritt til å si opp uten varsel, ved å la være å betale for ny periode.

Vilkår for studentabonnement

Studenter som er registrert i inneværende semester kan benytte seg av student-abonnementet. Skanning/MMS av semesterkort må kunne sendes på forespørsel

Angrerett

I henhold til norsk lov har du rett til å si opp tjenesten og få tilbake medlemsavgiften inntil 14 dager etter påmelding, så sant du ikke har benyttet deg av tilbudene på dinMemo.no. Beskjed om at du ønsker å benytte angreretten skal sendes per brev til DinMemo AS, Høgda, 6983 Kvammen. Merkes "Angrerett".

For øvrig gjelder til en hver tid gjeldene norske lovgivning for netthandel med tjenester. Alle henvendelser bes rettet per epost til DinMemo på memohukommelseantispæm@gmail.com.

Sikkerhet

Ditt medlemskap er personlig og kan ikke benyttes av andre. Du kan ikke forsøke å omgå DinMemo.no sine sikkerhetssystemer ved å benytte andre medlemmers innlogging, eller gi din innlogging til andre. Forsøk på brudd mot sikkerhet på DinMemo.no eller datainntrengning kan være straffbart. DinMemo.no vil etterforske inntrengning og forsøk på inntrengning og involvere myndigheter for å håndtere denne typen lovbrudd.

Fraskrivelse og begrensning av ansvar

Innhold, informasjon, produkter, tjenester og så videre på DinMemo.no tilbys uten garantier i forhold til deres funksjon, kvalitet, anvendbarhet for avsatt formål, sikkerhet eller riktighet. Vi kan heller ikke gi garantier om at du kommer til å få så god hukommelse som du har satt deg som mål.

Produktendringer

DinMemo forbeholder seg retten til å gjøre endringer i produktet, samt å endre, legge til eller fjerne tilleggsprodukter. DinMemo forbeholder seg retten til når som helst å endre priser. Dette har ikke tilbakevirkende kraft.

Opphavsrett

All opphavsrett, varemerkerettigheter, patentrettigheter og eller andre immaterielle rettigheter knyttet til DinMemo.no innehas av DinMemo AS. Bruker forplikter seg å ikke benytte noe av innholdet på dinmemo.no til aktivitet som kommer i konflikt med arbeidet til dinMemo.no eller innehaverne. Dette gjelder bøker, foredrag, kurs, webtjenester og annen virksomhet.